•  Idioma
 • Seguretat i dades

 • Xarxes Informàtiques

  Seguretat i Dades Xarxes informàtiques

  Instal·lació i certificació de xarxes informàtiques fins categoria 7, incloent els armaris de control, fibra òptica i solucions sense fils.

 • Càmeres de Vigilància CCTV

  Seguretat i Dades CCTV

  Instal·lacions de CCTV per el seu negoci, amb les darreres tecnologies de resolució i transmissió de dades.

 • Control Accesos i Presència

  Seguretat i dades control d'accesos

  Col·locació i programació de sistemes de control d’accés, mitjançant targetes identificadores o per empremtes digitals.

 • Sistemes de Detecció i Extinció Incendis

  Seguretat i dades Sistemes de Detecció i Extinció Incendis

  Instal·lacions analògiques i convencionals de detecció d’incendis, així com de Boques d’incendi equipades, i d’abastiment d’aigua.